CLICK HERE FOR THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES »

søndag 14. juni 2009

Curtain Call

Nå har jeg mindre enn 24 timer igjen før eksamen. Riktig nok er jeg ganske stresset, men også glad for at jeg fikk det emnet jeg fikk. Jeg har lest så mye interessant, spesielt og utrolig pent!

Så derfor må jeg bare dele dette diktet av Johan Sebastian Welhaven, det er noe av det fineste jeg har lest! Nå er jeg riktig nok vant til å lese gammel-norsk, men tror dere forstår det.

"En Vaarnat"

Vaar-Natten stille og sval
Favner den slumrende Dal;
Elvene nynne de lange
Dæmpede, dyssende Sange.
Alfer sukke
For de smukke
Liljer„O, tager os tilfange!“

Fjeldtoppens sølvblege Skjær
Viser, at Maanen er nær;
Over de samlede Graner
Skyerne svæve som Svaner.
Snart vil blide
Straaler glide
Over al den Herlighed, Du aner.

Luk dog ei Øiet inat;
Vaag med Erindringens Skat!
Her, mens du sidder alene,
Aabner sig Mindernes Scene.
Her vil fromme
Skygger komme
Vinkende blandt maanelyse Grene.

Hør, hvor de hviske Dig ømt
Alt hvad din Længsel har drømt;
Se, hvor de bringe tilbage
Gjenskin af fagrere Dage!
Lad det tindre;
Det vil lindre
Smerten i dit Savn og i din Klage.

1 kommentarer:

marte sa...

lykke til på eksamen da, torunn !